TAO felhívás - Tisztelt Szülők! Tisztelt Szurkolóink! Tisztelt Kosársuli Szimpatizánsok!
Megkaptuk az MKOSZ jóváhagyó határozatát, így kezdhetjük máris a támogatások összegyűjtését a 2018/19-es évadra. Segítsenek nekünk a TAO pénzek megszerzésében!!
Egyesületünk ebből finanszírozza a gyerekekkel kapcsolatos összes kiadását. A támogató cégnek egy fillérjébe sem kerül, a NAV utalja nekünk a befizetett társasági adó egy részét. Bővebben klubunk elnökétől: dr.elekandras@t-online.hu

TÁJÉKOZTATÁS A 2015/16-os TAO TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRŐL

2011.06.30-tól a Kormány rendelete alapján lehetőség nyílt, hogy a cégek a vállalkozási tevékenységük során képződő nyereség (a társasági adó) befizetésének 70%-át a látvány-csapatsportágak (így a kosárlabda) egyesületei részére utalják a NAV helyett. Az összeg később adójóváírásra került.

TÁMOGATÁS a TAO törvény 22/C §-a szerint:

Ez a lehetőség továbbra is fenn áll. A támogató az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján - befizetendő adójának 70%-át közvetlenül a Kosársulinak utalhatja, miután a MKOSZ határozatát megkapta. A Kosársuli feladata az MKOSZ határozat "megszerzése". A támogatás átutalását a SPORTBEJ nyomtatványon kell jelezni a NAV-nak.

TÁMOGATÁS a TAO törvény 24/A §-a alapján:

2015-től kedvezőbb lett a helyzet, ugyanis nem közvetlenül a cégnek kell fizetni a támogatott egyesület számára, hanem a NAV utalja át majd - az adózó által kötelezően befizetett összegből. A támogatás a bevallásra és befizetésre kerülő adóelőleg-kiegészítés és az adó 80%-a lehet. (Havi vagy negyedéves adóelőleg fizetők folyamatos nyilatkozatot tehetnek az összeg 50%-ára). A támogatónak tehát nem kell utalnia nekünk semmit... Az MKOSZ igazolást az adózónak a bevallás és befizetés napja előtt el kell juttatnia a NAV-nak!!

Az adózó által felajánlott összeg 87,5%-át az együttes kérelem alapján, a maradék 12,5%-ot a kiegészítő sportfejlesztési támogatás alapján kapja meg a NAV-tól a Kosársuli.

 

A támogatás feltétele, hogy a sportegyesület rendelkezzen jóváhagyott sportágfejlesztési programmal. A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE 2015.09.08-án kapta meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének határozatát: SFP-04091/2015/MKOSZ. Ez alapján egyesületünk

- utánpótlás nevelés jogcímre 61.113.451.- forint

- versenyeztetés jogcímre 2.960.646.- forint támogatási összeg "megszerzésére" lett jogosult.

 

Az ügyintézés folyamata a következő:

1./ A támogatott sportegyesület (a Kosársuli) feladata, hogy az MKOSZ elektronikus pályázati rendszerébe feltöltse a szükséges dokumentumokat. Az adó-felajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának feltételei:

- a felek által aláírt együttes kérelem feltöltése
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó szerződés feltöltése

- a támogató és támogatott köztartozás mentességét igazoló dokumentumok csatolása.


2./ Az igazolás elektronikus formában és hitelesített aláírással kerül az MKOSZ által kiállításra, és az érintettek részére kiküldésre.


3./ A támogató az erre a célra rendszeresített 15RENDNY adatlaphoz (mint elektronikus űrlaphoz) csatolhatja az MKOSZ által kiállított, elektronikus, hiteles igazolást, és azt az adatlappal együtt az Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.